ಚಾಚು ಬೀಜಗಳು

  • Flange Nuts

    ಫ್ಲೇಂಜ್ ನಟ್ಸ್

    ಫ್ಲೇಂಜ್ ಬೀಜಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಲಂಗರುಗಳು, ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು, ತಿರುಪುಮೊಳೆಗಳು, ಸ್ಟಡ್ಗಳು, ಥ್ರೆಡ್ಡ್ ರಾಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಫಾಸ್ಟೆನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೇಂಜ್ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳು ಫ್ಲೇಂಜ್ ಬಾಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.